2.3. Endurskipulagning efnahags- reiknings

Í þessum þætti er farið í gegn um efnahagsreikninginn og samsetningu hans bæði eignamegin og skuldamegin. Skoðað er hvort unnt sé að ná betri árangri í eignahlið efnahagsreikningsins t.d. með sölu eigna, lækkun útistandandi viðskiptakrafna með bættum innheimtuaðgerðum og/eða minna birgðahaldi.

Varðandi skuldahlið efnahagsreikningsins er lögð áhersla á að lækka vaxtaberandi skuldir sem mest og þar með fjármagnskostnað. Hér er ráðist í margvíslegar aðgerðir svo sem að semja við kröfuhafa um lækkun skulda, breytingu skammtímaskulda í langtímaskuldir lækkun vaxta o.fl.

Að lokum er síðan farið í gegn um hugleiðingar um breytingar á hlutafé, einkum hækkun hlutafjár og einnig farið í gegn um möguleika til breytingar á eignarhaldi t.d. með því að fækka eigendum eða fjölga og fá nýja aðila að félaginu, til að efla stöðu þess og vöxt og auka líkurnar á að bættur árangur náist í framtíðinni.